برچسب: «اوقات در زبان لکی »|لکی|فرهنگ لکی|واژه ی لکی|نیمرو|ایواره|هرده جاران|پاشوم|شوصو|صو|سر ایواره|ار کلشیر|شفق|مهدی زینی|الشتر|لکستان|نور آباد

۰

«اوقات در زبان لکی »

……………………. «اوقات در زبان لکی » «زمان نسبی است » (آلبرت انیشتین) وقت در همه ی کشورها از تعریف یگانه ای برخوردار نیست.در خورده فرهنگها هم اینگونه است.حتما در میان قوم لک و دیگر اقوام غرب کشور مشاهده کرده اید که برای مراسم عروسی و مراسم...