برچسب: +« آواهای نه مِر »(همیشه زنده)|تال|تار| تنبور|کمانچه|درویش رضا منظمی|موسیقی| لکی| فرهنگ لکی| دنگ ئو دال| ده نگ | د نگ| مهدی زینی اصلانی|

۲

+« آواهای نه مِر »(همیشه زنده)

+« آواهای نه مِر »(همیشه زنده) واژه ی موسیقی بر گرفته از «موزیکا / mousica» یونانی است.در زبان فارسی خنیا و فاعل آن را خنیاگر می گویند.در زبان اوستایی به صورت «هو نواک » آمده است که خود از دو جزء «هو» به معنای خوب و...