برچسب: آرش کمانگیر|لکی|فرهنگ لکی

۰

آرش کمانگیر

ضاحسنوند ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ در ۱۳:۵۷ (ویرایش) آرش کمانگیر شوریده لرستانی ای چشم تو آرش کمانگیر صدبارزده بجان ما تیر برآتشت ارچو آب جوشیم حاشاکه شویم زا رو دلگیر من گم شده ام به وادی عشق آماج سهام زهرگینم نه راه فرار از بر و زیر کل ارتک...