دسته: مقاله

۰

«کار فرهنگی و روتین های متداول»

«کار فرهنگی و روتین های متداول» در هر فرهنگ و زبانی افرادی هستند که برای اعتلا و برجسته کردن داشته های فرهنگی خود تلاش می کنند و در معرض دید همگان قرار می دهند.این کار توسط همه ی افراد دخیل و وابسته از هر صنفی به...

۰

+ ادبیات تطبیقی

+ ادبیات تطبیقی یکی از شاخه های زبان وادبیات فارسی ادبیات تطبیقی است.زبان لکی نیز به تبع می تواند با موضوع ادبیات تطبیقی حرفی برای گفتن داشته باشد. ***فولکلور لکی: *برشن ئای برشن ئره خ چوی الماس / بو تا بنوشیم دنیا بی وه فاس از...

۰

«زن لک وضمیر غایب او»

«زن لک وضمیر غایب او» زن و مرد دو بال پرنده ی زندگی هستند.افقهای زیبا را برای خانواده فتح می کنند.نقش زن در عرصه ی سختیها وخوشیها چشمگیر و قابل تحسین است.در جوامع عشایری و ایلی برخلاف دیگر جوامع شهری این نقش پر رنگتر و مورد...

۰

«سلام یا خدا حافظ»

«سلام یا خدا حافظ» رسم است هنگامی که بر کس یا کسانی وارد شویم بر آنها درود بفرستیم و با این کار محبت و دوستی خودمان را نشان دهیم.در همه ی فرهنگها این طرز بر خورد وجود دارد منتهی هر کدام با زبان خاص خود.در زبان...

۰

«رخت عزا»

«رخت عزا» مراسم عزاداری و پوشیدن لباس عزا به نشانه ی عزادار بودن ، در میان ملل و اقوام مختلف ،متفاوت و متمایز از هم است.اگر ما کسی را ببینیم که در مراسم عزاداری لباس قرمز رنگ پوشیده است ،ممکن است که به او چیزی گفته...

۰

سنگ کر / sang kar / سه نگ که ر

+«سنگ کر / sang kar / سه نگ که ر» سنگ کر نام منطقه ای در غرب الشتر است که روستای چشمه علی اکبر در پایین دست آن قرار دارد. در امتداد این منطقه به طرف غرب ، دره ای وجود دارد که به « سنگ...

۰

« کوه وکوهنوردی »

+« کوه وکوهنوردی » کوه عبارت است از بر آمدگیهای بلند سطح زمین ،خواه جنس آن از سنگ یا خاک باشد.در فرهنگ دهخدا در مورد آن آمده است : کوه عبارت است از :هر برآمدگی کلان و مرتفعی در سطح زمین خواه از خاک باشد و...

۰

«شایری » « shyeri» / شاییر / shayer /

+«شایری » « shyeri» / شاییر / shayer / شایری واژه ای لکی و لری است و به معنای سرودن ابیاتی است به صورت هجو و هجا کردن شخصی به خاطر اینکه از او کاری مخالف نظر شاعر روی داده باشد.این واژه در ظاهر همسان واژه...

۶

«بابا طاهر لک و ارادت به زبان مادری »

+«بابا طاهر لک و ارادت به زبان مادری » بابا طاهر لک از شعرا وعرفای معروف دوران سلجوقیان است . وی در اواسط قرن پنجم ه.ق می زیسته و از ساکنان جبال ایران است که تاثیر وی در عرفان و تصوف اسلامی مشهود است. در مورد...

۳

«واژه ستانی زبان لکی»

«واژه ستانی زبان لکی» واژه ستانی فرایندی است که طی آن یک زبان برای بر آوردن نیازهای زبانی و توسعه و سهولت ارتباط در جامعه ، از زبانهای دیگر، واژه هایی را قبول می کند.گاه این واژه ها با تغیراتی اندک و گاه تغییرات کلی در...