دسته: ادبیات

۰

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰] [Forwarded from Mahdi Zeini Aslani] بحث عروض بسیار گسترده هست و ریزه کاریهای فراوان دارد در میان عزیزان هستند کشانی که بهتر از این حقیر عروش را می فهمند ولی من بنا بر وظیفه کلاس را از ابتدایی...

۰

«کلو»

«کلو» «کلو »واژه ای لکی و به معنای قرار گرفتن در موقعیتی سخت است که امکان دارد باعث ضرر وزیان به شخص شود.به عبارتی دیگر مترادف« خوان» در زبان فارسی است. در زبان لکی وقتی که کسی دچار مشکلی می شود به طوریکه برایش مرگ احساس...

۰

عید نوروز

دکمه ی پیراهن نو عروسان چمن زل زده به سر انگشتان لرزان بهار هوس وصل و هم آغوشی سبزه و آب چشمکی از ته دل زد به چشمان بهار #مهدی_زینی سلام و عرض ارادت خدمت شما دوستان عزیز و ارجمندم سال نو بر شما و خانواده...

۰

«ویروشه»

«ویروشه» اسکه چنی آیلی شیرین بی کاشکا بایا دلخوشیم دوریس کردن مال هرین بی کاشکا بایا وَ رِزگا هوسان،سزیان چخچیلکه دی دنگ نمایتی سَنتور تنیا ودوزله لکی دی دنگ نمایتی بلاچ هور آسمان هِرشت واران دی دنگ نمایتی لاوه لاوه دام وژیر داوارَمان دی دنگ نمایتی...

۰

«په پی»

«په پی» په پی ! ئه ر چه دیه مزگانا نماری خه وه ر ئه ج مردنِ سرما نماری تو زاوار قه نیل مونگ ئیدی تواف تویل خدا راوا نماری قرارمو یه بییه فصل وهار بای ولی قول ئو قسم ته جا نماری #مهدی_زینی

۰

«غزل لکی»

«غزل لکی» خدامی می خدا داری بزانی مه ژاری کم اوحال ژاری بزانی مه دسمی می که دسگیر دسم بو دسم بگری او دس یاری بزانی نجاتم ده وکول خمی سوام که مه بیمار بوم بیماداری بزانی طبیبمی می گ لقمان حکیم بو مه دردم بوشم...

۰

غزل فارسی

«غزل فارسی» امشبی را همچو جغدی ساکن ویرانه ام بی وفا با من چه کردی همدم میخانه ام ؟ عاقلان را کار دنیا من به سامان می برم ای دریغا اینچنین در نزد تو دیوانه ام موج دریا کی رسد برمرغ شاهین بال دل موج گیسو...

۰

«دوبیتی لکی»

«دوبیتی لکی» ئرینت هر شوم زوما چرونه اما ئیمشو ئه ساره ل زیر زرونه وه گرد یک خوشه یلدا بنیشیم تموم لکسو بنی برونه ……………………. «گُلوه نی لکی» مادِ بالا برز مِل وه ن سیم و دُر/ گُلوه نی وه سه ر لک په لِک دُر...