دسته: ادبیات

۰

آتشین دُ ر

+«آتشین دُ ر» پا بنه بر روی چشم ای برتر از چشمان من / اندکی کم کن خدا را بی وفا حرمان من نازنینان روح را درمان به طوبی می کنند/سایه ای برما فکن ای روح و هم درمان من وعده دادی کام دل از تو...

۰

ناشاسه

+«ناشاسه»بهار ۹۳ وه خدی گِ یه کمُ دی، ناشاسه ، سیله مهه ردی چاره نویس ، خه رمونِ دویری، کیله مهه ردی به خدم ،مه ژه نی، تال تنیایی ئو خه ریوی شوین ئه ر ده ر مالِ مِنِ ویله مهه ردی زلفِ باخه مِهه ردیه...

۰

گلارا

+«گلارا»بهار ۹۳ می ئیر ئاورد زُنمو،جیه رمو سُزیا ، گلارا / خدا ئو به نه شه که ت بین، بو نیلمه جا ،گلا را سه رمه رینته میه ژیِ ،دلمه رینته مه ته پی / ده ست بشگی ئه ر بِنی ، ده سه دلما ،گلارا...

۰

«هِش»

+«هِش» هه نی هم بی که س ئو دل ریِشم ئیمشو / هه نی هم بی رِیِ ئو بی خیِشم ئیمشو ئه را زجرم یهاتن ئه ج ئیواره / دو گرگِ چیه م چُنوک ئی کِیشم ئیمشو هه نی هم ئاگِرِت دا تالیِ نه رگِس /...

۰

دوبیتی

چند دوبیتی «سال نو» روژ ئو سال ئو مونگ دیری نوئه ماوُ / هاوا سرد و یه خ حالیِ خوئه ماوُ ا یشالله تونیش به خدت پیروز بو / ئیدت بمارک ئوهر روژ نوروز بو «ئید هاتیه» شه روه ت فروش گِل ته ر چِیمم خه...

۰

دیار ئی قیومه ت

«دیار ئی قیومه ت» خه ریو ئاشنا ! ئه ج کُمی آسو دیاره میِ تا بامه پیشوازت سراوِ همیشه خُلخُله ! ئه ر کُمی فه سله مه جوشی تا کیه نی کوراوه چیه مم سیراوُ زلال و پاکیت بو تیه مِ وهاره ل ! چِکِرِ ئشق...

۰

پیوه نی

+« پیوه نی » « پیوه نی»واژه ای لکی به معنای وصلت کردن و به معنای زن گرفتن برای پسر یا شوهر دادن دختر است. این واژه در دین زردشتی به صورت « پیوکانی » آمده است و بنا بر اصول این دین هرگز گسستنی نبوده...

۰

دوبیتی از رضا حسنوند (شوریده ی لرستانی)

دو دوبیتی نوئتم سر ننه سرژار بدبخت ///////// ا دس تو ناخوشم گن جور و سر و سرسخت ا تاو شیرین قصه کردن تو آخر /////// مرض قن گرتمی کتمر سر تخت ————————————————————————————– چنی ار در آبادیتو بنیشم ////////// چنی بنمی گرو عشق تو ریشم اخه...

۰

آرش کمانگیر

ضاحسنوند ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ در ۱۳:۵۷ (ویرایش) آرش کمانگیر شوریده لرستانی ای چشم تو آرش کمانگیر صدبارزده بجان ما تیر برآتشت ارچو آب جوشیم حاشاکه شویم زا رو دلگیر من گم شده ام به وادی عشق آماج سهام زهرگینم نه راه فرار از بر و زیر کل ارتک...

۴

«بابا طاهر لک و ارادت به زبان مادری »

+«بابا طاهر لک و ارادت به زبان مادری » بابا طاهر لک از شعرا وعرفای معروف دوران سلجوقیان است . وی در اواسط قرن پنجم ه.ق می زیسته و از ساکنان جبال ایران است که تاثیر وی در عرفان و تصوف اسلامی مشهود است. در مورد...