دسته: غزل لکی

۰

«هِش»

+«هِش» هه نی هم بی که س ئو دل ریِشم ئیمشو / هه نی هم بی رِیِ ئو بی خیِشم ئیمشو ئه را زجرم یهاتن ئه ج ئیواره / دو گرگِ چیه م چُنوک ئی کِیشم ئیمشو هه نی هم ئاگِرِت دا تالیِ نه رگِس /...

۰

آرش کمانگیر

ضاحسنوند ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ در ۱۳:۵۷ (ویرایش) آرش کمانگیر شوریده لرستانی ای چشم تو آرش کمانگیر صدبارزده بجان ما تیر برآتشت ارچو آب جوشیم حاشاکه شویم زا رو دلگیر من گم شده ام به وادی عشق آماج سهام زهرگینم نه راه فرار از بر و زیر کل ارتک...

۰

ردپای عشقست

ردپای عشقست مارد پای عشق را هرجاست پیدا می کنیم درحضرتش چون ذره ها خود را هویدا می کنیم داروی جان ماست عشق ورد زبان ماست عشق مارازهای بسته را باعشق معنا می کنیم هرجارسد از عشق بو پرمی شود عالم زهو از چرخ پایین آید...

۰

ریگی پریشان می کند اندیشه مرداب را

ریگی پریشان می کند اندیشه مرداب را رضا حسنوند « شوریده لرستانی» ازپرده پا بیرون منه خجلت مده مهتاب را برهم مزن ای نازنین تصویر صاف آب را گفتم بخوابم تادمی زاندیشه ات فارغ شوم لیکن تو بر هم میزنی نیلوفران خواب را کمتر به وصلم...

۰

«هِش»

+«هِش» هه نی هم بی که س ئو دل ریِشم ئیمشو / هه نی هم بی ریِ ئو بی خیِشم ئیمشو هه نی هم ئاگِرِت دا ، وه لگیِ سُمبل / دلم بو مه س ئو، تِیژه هیشم ئیمشو ئه را زجرم یِهاتِن ئه ج ئیواره...

۲

زاوارحسینم

فرستاده شده در ۱۳۹۳/۰۹/۱۸ در ۱۲:۴۵ خدمت دوست فرزانه ام جناب آقای زینی سلام برای دست خالی نبودنم و به پاس زحماتت برای فرهنگ این منطقه یک غزل لکی برای اربعین حسینی تقدیم می کنم زاوارحسینم فره ساله گه زاوار حسینم شکت بی کس منت بار...

۰

«که له کیش»

«که له کیش» نیزه داره ل ها نه دُرما، سوتِکو چوی نیش مار لاف زیخاوُم رِمُنیِ، مال ئو ماتولم ، وهار سوز ئو سویلم چوی زخاله ، ئه ترِ وارو دیه نیه باخ ئو بوسونم ئی گل بی ، روی نهات هات ئو دیار به ختِ...

۲

غزلی از علی کولیوند زاده (لک)

یکه چیم و چراخم بردیسه تنیا داوال باخم بردیسه بیت کوچ هم چیه ئه ویره ایلم یکی حتی ایلاخم بردیسه نمم چم کرد فلک هر ها کمینم چوی کور مرده وجاخم بردیسه هناسه م سرده ئه دس سوم سرما یکه گرمی اوجاخم بردیسه بیمسه ویلونه خراوله...

۰

«سیمره»

تقدیم به ساکنان دره ی مهرگان «سیمره» خُشاله ئسگه روئل ئر جا بین / لاف ئو تاف هر دِک ده سه برا بین زه ز ئو کیه مو ،که شگون ئوهُروو / وه هلگه داوُو،ئیِ به ن بِریا بین گیزه روو فره،مِرر بی چوی تیژاو/ مه...

۰

+«کاله سوار»

+«کاله سوار» ئساریِ ها مایِ ،کاله سواریِ / ده رین پرئی خه م،یِ درده داریِ زه می روشن که ر،زالم ستیزیِ/ئی ئاسمون شو، دریسگه واریِ کلتاخ تیه م ئو توز،جا سُم ئاذرخش/حق مردم سین،فه سل وهاری رکاو دریژیِ، زین نُخره ریز / ئاریو برزنیِ، تهمتن کاریِ...