نویسنده: مهدی زینی

۰

ناشاسه / nashasah

ناشاسه / nashasah ناشاسه واژه ای لکی ویکی از زمانهای شوم و بد یمن است.عموما زمان این واژه هنگام غروب آقتاب است وکسی که بخواهد در این زمان بخوابد، او را از خواب ناشاسه منع می کنند ومی گویند: ناشاسه است نخواب، زیرا ممکن است دیو...

۰

هویه ر/ hoyar

هویه ر/ hoyar “هویه ر” در زبان لکی بر خورشید اطلاق می گردد.درزبان فارسی خورشید خوانده می شود. این واژه در کلماتی همچون :هویره تاو ،هویه ر پشد ئور ،هویه ر سه ر سو ، هویه ر لو بون ، لیسگ هویه ر و….خودنمایی می کند.در...

۰

« تیه م /ته م /teyam / tam »

« تیه م /ته م /teyam / tam » «تیه م » واژه ای لکی و به معنای صورتی از باران ونمود شروع باران زود هنگام است.بارها شنیده ایم که هواشناسی در مورد چگونگی وضع آب و هوا می گوید که بارش پراکنده یا رگبار های...

۰

ره میِ rame

+ره میِ rame در زبان لکی بر خلاف زبان فارسی واژه ی” ره میِ” (رمه) را برای اجتماعی از چهارپایان باربر مخصوصا اسب واستر ومادیان به کارمی برند.کمتر شنیده شده که کسی این واژه را برای گله ی گوسفند به کار ببرد.گله ی گوسفندان خود واژه...

۰

فه رشه

+فه رشه هر صو وه شه فه ق ، فه رشه ت ره نگینه / چوی هویر مدروشی، ماوات گرینه (مهدی زینی) فه رشه یکی از واژه های لکی است که به معنای نورانی بودن ودرخشندگی است. زمانی که در زبان لکی می خواهند کسی را...

۰

قافیه در شعر فولکلور لکی

قافیه در شعر فولکلور لکی بحث قافیه و ردیف در شعر لکی بحثی گسترده است که در این چند خط حق مطلب به جا آورده نخواهد شد. اما : آب دریا را گر نتوان کشید / هم به قدر تشنگی باید چشید (مولانا) / در ادبیات...

۰

خورشید/ هویه ر/شاید اسمی دیگر

خورشید/ هویه ر/شاید اسمی دیگر/ راستی تا حالا به شباهت اجسام و اشیاء فکر کرده اید ؟در میان مردم اینگونه جا افتاده است که شعرا و هنرمندان اینگونه تشابهات را در می یابند و در شعر ، نقاشی ، پیکره تراشی و….به کار می برند. من...

۰

«هِش»

+«هِش» هه نی هم بی که س ئو دل ریِشم ئیمشو / هه نی هم بی ریِ ئو بی خیِشم ئیمشو هه نی هم ئاگِرِت دا ، وه لگیِ سُمبل / دلم بو مه س ئو، تِیژه هیشم ئیمشو ئه را زجرم یِهاتِن ئه ج ئیواره...

۰

«نماز»/ nemaz

«نماز»/ nemaz در زبان لکی واژه ی «نمیایین / nemyayn » مصدر است و به معنای خم شدن و سر را پایین آوردن مورد استفاده قرار می گیرد. از این مصدر افعال متعدد ساخته می شود.نمیایین در زبان لکی فقط برای خم شدن انسان مورد استفاده...