«گِلِی»

گِلِی»
خدایا لکیکم ، ها گلی بارم
مگر سوئک بو تیکی ئج بارم

خدایا بشدو گلی من فقیر
«ثم رددنا »م کتیه سی ویر

خدایا مر گُئو میِ زائم بِری
هرازی ئبدل در بارت چِری

وتت یه بیرن، تویناوره کن
زمی بوتیه قور، تا روژ مردن

ئگریه بوسیِ ئر برزی بهشد
کِلیل دنیا کل مکویتیِ مِشد

نمین ئو بالم وه بکیش بکیش
مِ چنگ ئر زمی ئی تور سریش

حوا مگیریا گِل ئو ژون بیتیِ
شیتو مخنیا خوش خوشون بیتیِ

مِ خو ئج اول زمی ماوام بی
وه بهشد بردن دیه کُمی دام بی

ئرا ئیِ بهشد آزادت کردم
ئرا گنمیِ بر بادت کردم

هزار ئو یِ نُم خدام ئی بر بی
ته مُم ئلوم دنیام ئی سر بی

مِ بیم وه قبله جن ئو ملائک
ئه را شیتونت ئایشدم ئی لارک

گِری رها بیم گوش دل کر بی
وه حرف شیتو ئاخرم شر بی

وه جرم هواردن یِ گله گنم
تبید بیمه سیِ گوشیِ جِینم

یاونه کل خو، ئیسه ئر زمی
دیریم موینیم فرخ ئو دو چیمکی

تئزیم ملک ئری کُلمو بی
گُنا سه رپیچی کل ئر ملمو بی

بری گا وژو داونه سیِ پیوار
سواد بو یا ناو چنسیِ سر کار

بری مفروشن فخر ئو خدایی
بری مکیشن بار گدایی

بری بینه سه وه کیلِ دادار
مایم گلی بهیم موشن ژیر مار

بری خوشونه هانی ئُروپا
بری ورسنی هانی ئافریقا

بریِ بی باور وه روژ شمار
سهرن ئر ئیمه نئمت وه هزار

خوراکِ ئیمه ،هر ئاه سرده
ژیربارمو درده سربارمو درده

اگر جرمی بی ئر پا کُلمو بی
نه بری مئکوم بری تر بری

ئی وِییه تنیا ئر ئیمه چیه
ئی نوم دنیا شانسمو هویتیه

مِیِ ئیمه بوشیم انا ظلمنا
ئرا هر کاری پنا بر خدا

مِ دیه گِلی تر نمه چمه بهشد
اگر فرشدل بایژنمیِ ور مشد

مزانم نوام هم ئمتِهونه
تا بایژنمیِ در وه ئی بِهونه

#مهدی_ زینی

@aksohonar
@qhazalemastaneh
http://telegram.me/farhangelakI

مهدی زینی

من مهدی زینی ا صلانی متولد 1337-الشتر ،کارشناس زبان و ادبیات فارسی ،دبیر باز نشسته ی آموزش و پروش ،نویسنده ی دو کتاب رد پای پیشینیان «فرهنگ عامه ی لکی» و کتاب شرح و بیان توصیفی برخی واژه های لکی که هر دو در دست چاپ هستند.هم اکنون در مورد معرفی زبان و فرهنگ لکی فعالیت می کنم.

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 22 = 24