گلارا

+«گلارا»بهار ۹۳
می ئیر ئاورد زُنمو،جیه رمو سُزیا ، گلارا / خدا ئو به نه شه که ت بین، بو نیلمه جا ،گلا را
سه رمه رینته میه ژیِ ،دلمه رینته مه ته پی / ده ست بشگی ئه ر بِنی ، ده سه دلما ،گلارا
پار ئو پیرار گُلیِ بین ،ئیسگه مری گُر یاینه / ئی سه ر نمیه رم ئیمسال ، تُنِ خدا ، گلارا
دنیا ده لیا بی پِیه ، مِنی ده لیا ماوارم / ئاومه میه ریِ دُما تو ،دل چُی ده لیا !، گلارا
گِر ده بینم گلاره ، چوی تِلفیِ ئی گاواره / گیری گاوُم هِیز گرتیِ ، بِجِمِنما ،گلارا
(مهدی زینی)

مهدی زینی

من مهدی زینی ا صلانی متولد 1337-الشتر ،کارشناس زبان و ادبیات فارسی ،دبیر باز نشسته ی آموزش و پروش ،نویسنده ی پنج کتاب 1.رد پای پیشینیان «فرهنگ عامه ی لکی» 2. کتاب چپرا شرح و بیان توصیفی برخی واژه های لکی 3.کتاب سالفه یا مینی مالیست لکی 4. مجموعه ی شعر لکی به نام کژاوه هویر 5. مجموعه ی شعر فارسی به نام ورینجه که هر پنج به چاپ رسیده اند.هم اکنون در مورد معرفی زبان و فرهنگ لکی فعالیت می کنم.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

63 + = 67