کِش مات

+«کش مات»
شو دریژ ئو درده داره ل نیشدنه / لا برونه ، موگه ئاره ل نیشدنه
سیا پوشن کائنات ئو بی کشن / دنیا ئی خاو ئو ئساره ل نیشدنه
بار دردم تاقه ت ئژ کویل سه نیِ / ئر به نِ جیرم ، پژاره ل نیشدنه
شوئه زه نگه ئو بی ریه ،شومونگ نیه /هر دو دنیا سیِ ئو،سیاره ل نیشدنه
ئاگر ئج دنیا چِیه ، سوزی نیه / دُشمه نِ گل گله زاره ل نیشدنه
پژاره ،مجلسیِ گه رمه ئو خوشه / روژِ به ز میِ، خه مه باره ل نیشدنه
برگو داواره ئریِ نت،بی دله ل / ماتن،چوی به ردِ مزاره ل نیشدنه
ده سه زونی ،یه خه دریا، مه گیرن / کز ئو کورن، گل ئزاره ل نیشدنه
طلف دل ئیمشو بیِ خاویِ داسیِ سه ر / هلورک ساز ئو نه جاره ل نیشدنه
دا دنیا، دیه نماری، چوی تو نیِ/ ئایم ساز ئو روی نگاره ل نیشدنه
بیه سه ئاخر دنیا ،که س نییه/ وه خ گر ئو سائت شماره ل نیشدنه
هوز ده س پیچ ،کُل هان ئه ر پشد ریِ/ دو دلن ئه ر پا دیواره ل نیشدنه
یا علی ،شه مشیردو فاقت بکیش / ابن ملجم ئو نیِ سواره ل نیشدنه

(مهدی زینی)

مهدی زینی

من مهدی زینی ا صلانی متولد 1337-الشتر ،کارشناس زبان و ادبیات فارسی ،دبیر باز نشسته ی آموزش و پروش ،نویسنده ی پنج کتاب 1.رد پای پیشینیان «فرهنگ عامه ی لکی» 2. کتاب چپرا شرح و بیان توصیفی برخی واژه های لکی 3.کتاب سالفه یا مینی مالیست لکی 4. مجموعه ی شعر لکی به نام کژاوه هویر 5. مجموعه ی شعر فارسی به نام ورینجه که هر پنج به چاپ رسیده اند.هم اکنون در مورد معرفی زبان و فرهنگ لکی فعالیت می کنم.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 68 = 72