« کور پا دیوار »

یالی نگاری ایرانی ، زن لک .نام اثر «لابرو»/ آکرولیک روی مقوا ماکت اثر خانم میترا زینی اصلانی اقتباس از شعر «کور پا دیوار)
+« کور پا دیوار »
دِتیِ ئیمِروو ، موگه دای وه ده نگ / نیشد ئو ده رینِ سرای خاک ئو سه نگ
چیه مه ل پر ئج خوین، هه ریِ ئر شُنیِ / گیس ئر ده س پیچیا، له کی زُنیِ
خدایا تا کیِ حه سره ت بکیشم / چِ دردِ سه خدیِ بیه سه تویشم
چوی کوریِ ئر پایِ دیوار بنیشم / چه کو که ل بارن گیسم بتیشم
برا مردیه ل مه زانن داخم / خه مِ کُل دُنیا هاته سُراخم
برا مِردنت فره نا کُم بی / جُانیت شیرین ،کُل چیت ته مُم بی
هیِ روو هیِ روومه، ئرا مه ر گ تو / ئروست خه مین، ئِسبیِ به رگ تو
ده نگم ئیر نمایِ تا بلا وُنمت / وه لای لای موگه ،مه ر بِخاوُنمت
دُما تو شه رت بو،خه نه، نه شداسم / خیر ئج سیاتی، ناوُه کراسم
هُم کُره ل هاتن کُل سره نگرا / ماونه سه ر ئرا ،برا هیِ برا
چینه سه فه ریِ،نماینیِ دُما / دُما کوچونه، داخت مه نه جا
(مهدی زینی)

مهدی زینی

من مهدی زینی ا صلانی متولد 1337-الشتر ،کارشناس زبان و ادبیات فارسی ،دبیر باز نشسته ی آموزش و پروش ،نویسنده ی پنج کتاب 1.رد پای پیشینیان «فرهنگ عامه ی لکی» 2. کتاب چپرا شرح و بیان توصیفی برخی واژه های لکی 3.کتاب سالفه یا مینی مالیست لکی 4. مجموعه ی شعر لکی به نام کژاوه هویر 5. مجموعه ی شعر فارسی به نام ورینجه که هر پنج به چاپ رسیده اند.هم اکنون در مورد معرفی زبان و فرهنگ لکی فعالیت می کنم.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 68 = 71