چولسو

چولسو
قره قلا مای ، لویله گرگ
ده نگِ گورونی چِره ل “پرو” نیه
هیمالیا چوله
“زمان رویایی” کشمات
“بوئر” خرقِ نیله
دیه هویچ به رده سیئی، “ریتم اند بلوز” نمه خونیِ
چو حراج “مدرنیته” هار سه ر هر هناییِ
“داب “ئو “پاپ” ئو “راک” گرزه ده س دنیا
تنیا “هوره” مه نیه
“بوفالو ئسبی” ! مه ده نگته مه شدوم
تو هوره مه شداسی
مزانم، ده نگ “هوره” ، مه چو
تا به ن به ن سخونِ سرد ” اینکا ئل”
تا توک “اورست”
تا “سوئیر” داخ “صحرای آفریقا”
هوره هم نیفه گیونیکه
هاو هاو برا هاو،هاوار دیه نمای
تونیش وه گردم بخون
“ئو،ویه ویه، ئو، ویه ویه”
یو، وه نه هه ، ونه هه/ یو، وه نه هه ، ونه هه
(مهدی زینی)
+بیابان(بر گردان به فارسی)
صدای قار قار کلاغ و زوزه ی گرگ می اید
آوای آواز خوانان پرو به گوش نمی رسد
هیمالیا بیابان
زمان رویایی بی صدا(آواهای استرالیا ومجالس بومیان)
بوئر در نیل غرق شده است (بوئر=آواهای بومی آفریقای)
هیچ برده ی سیاهی آوای ریتم اند بلوز را نمی خواند
مدرنیته همه ی آثار گذشتان را ارزان می فروشد
داب و و راک و پاپ میدان دار جهان شده اند
فقط هوره باقی مانده است
ای بوفالوی سفید !من آوایت را می شنوم (بوفالوی سفید یکی از رهبران اینکاها)
تو هم هوره را می شناسی
مطمئنم آوای هوره تا عمق استخوان پوسیده ی اینکاها نفوذ می کند
تا نوک اورست
تا صحرای عطش زده ی افریقا
هوره هم نیمه جانی دارد
من هوره می خوانم
تو هم با من آوای ئو ویه ئو ویه را بخوان

مهدی زینی

من مهدی زینی ا صلانی متولد 1337-الشتر ،کارشناس زبان و ادبیات فارسی ،دبیر باز نشسته ی آموزش و پروش ،نویسنده ی پنج کتاب 1.رد پای پیشینیان «فرهنگ عامه ی لکی» 2. کتاب چپرا شرح و بیان توصیفی برخی واژه های لکی 3.کتاب سالفه یا مینی مالیست لکی 4. مجموعه ی شعر لکی به نام کژاوه هویر 5. مجموعه ی شعر فارسی به نام ورینجه که هر پنج به چاپ رسیده اند.هم اکنون در مورد معرفی زبان و فرهنگ لکی فعالیت می کنم.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 29 = 36