«چریکه ساز»

«چریکه ساز»
بژه ن ئیِ سیم سفتِ سه رد ، تا بگیرم / بکو ئیِ پوسِ هُشگِ ده رد ، تا بگیرم
چریکه ساز خه م ،موگه ده نگِ دل / بِژه ن ده نگی پر زه وه رد ، تا بگیرم
چه مه ری یا دو ده سماله یه کیِ که / هر را را که ن ژه ن ئو مه رد ، تا بگیرم
خه وه ر که ن دل خوشه ل بانه ته ماشا / بکه ن سه نگسارمه به رد ، تا بگیرم
یِ خه م نیرم ، دو خه م نیرم ،هزار خه م / هزارشُین هایتیه گه رد، تا بگیرم
نه ریِ چیه میِ ،نه دل گاوُیِ، چِ بُنیا / هزار ده ر،ته ختِ نه رد تا بگیرم
ئه گه ر ئاشق بیین جُرم ئو گُنایه / وه یا ، گه نه ره نگِ زه رد ، تا بگیرم
تو کِرته ده م خُشه راز درینم / وه چه رچی ئو دوره گه رد تا بگیرم
(مهدی زینی)

مهدی زینی

من مهدی زینی ا صلانی متولد 1337-الشتر ،کارشناس زبان و ادبیات فارسی ،دبیر باز نشسته ی آموزش و پروش ،نویسنده ی پنج کتاب 1.رد پای پیشینیان «فرهنگ عامه ی لکی» 2. کتاب چپرا شرح و بیان توصیفی برخی واژه های لکی 3.کتاب سالفه یا مینی مالیست لکی 4. مجموعه ی شعر لکی به نام کژاوه هویر 5. مجموعه ی شعر فارسی به نام ورینجه که هر پنج به چاپ رسیده اند.هم اکنون در مورد معرفی زبان و فرهنگ لکی فعالیت می کنم.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

66 + = 68