«چریکه ساز»

«چریکه ساز»
بژه ن ئیِ سیم سفتِ سه رد ، تا بگیرم / بکو ئیِ پوسِ هُشگِ ده رد ، تا بگیرم
چریکه ساز خه م ،موگه ده نگِ دل / بِژه ن ده نگی پر زه وه رد ، تا بگیرم
چه مه ری یا دو ده سماله یه کیِ که / هر را را که ن ژه ن ئو مه رد ، تا بگیرم
خه وه ر که ن دل خوشه ل بانه ته ماشا / بکه ن سه نگسارمه به رد ، تا بگیرم
یِ خه م نیرم ، دو خه م نیرم ،هزار خه م / هزارشُین هایتیه گه رد، تا بگیرم
نه ریِ چیه میِ ،نه دل گاوُیِ، چِ بُنیا / هزار ده ر،ته ختِ نه رد تا بگیرم
ئه گه ر ئاشق بیین جُرم ئو گُنایه / وه یا ، گه نه ره نگِ زه رد ، تا بگیرم
تو کِرته ده م خُشه راز درینم / وه چه رچی ئو دوره گه رد تا بگیرم
(مهدی زینی)

مهدی زینی

من مهدی زینی ا صلانی متولد 1337-الشتر ،کارشناس زبان و ادبیات فارسی ،دبیر باز نشسته ی آموزش و پروش ،نویسنده ی دو کتاب رد پای پیشینیان «فرهنگ عامه ی لکی» و کتاب شرح و بیان توصیفی برخی واژه های لکی که هر دو در دست چاپ هستند.هم اکنون در مورد معرفی زبان و فرهنگ لکی فعالیت می کنم.

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 + 3 =