مزناسدم ئاخریِ گُمته مهه م

«مزناسدم ئاخریِ گُمته مهه م» ۷/۷/۹۰/س
وه خدی گِ وچکو نونت بری
هنیِ گِ وبن بر وتت چکو
ئیسگه گِ ومخراز ،زلفل شوررت پاچی
وه خدی گِ میره مارت هاوا دا
مزناسدم ئاخری گمته مهه م
وه خدیِ گِ چوتاویت آیشد ار آگر
ایسگه گِ داره ل گویچت کل بری
هنیِ گِ ئیِ پشد سر هنات کرد ئیِ ریویار
وه خدیِ گِ چومتت خرر دا ئر آسمو
مزناسدم ئاخریِ گمته مهه م
وه خدیِ گِ مونگ اُ حویر گیریان،اما تو دُهیلتیِ نکویی
مُقیِ گِ وتت: تریوه ت دروه
هنِیِ گِ وتت: لولک تاسونن وچته
وه خدیِ گِ وتت: شاخ گا مایی مه تله
مزناسدم ئاخری گمته مهه م
وه خدِ حویتن وتم:پف پف حسار پولا/قلف اِ محمد کلیل ئی خدا، توپرکت دا ئیِ خه نه
موقیگه وتم حویر سویر ئیواره هف شو هف رو باواره،بین ئیِ خه نه
ئیسه گِ چل کچلم ئه ریِ به ن هاتن وارو چری،بین ئیِ خه نه
وه خدیِ گِ پنجه خوینینم دا ئه ر قیِ ماشینت،سویله خه نه تیِ کِرد.
مزناسدم ئاخری گمته مهه م
وه خدیِ گِ وتت کپو کچی هر مه لیِ که
ئیسگه گِ کله پاچه ت حوارد ئو مه زگت کرده ساندویچ
وه خدیگِ ده سه لت ار دور یک خره ما،وتم: نوخد نیه
وه خدیِ گِ نوم مردیت ئاورد ونوتت کر داوت کیشیاوی
مزناسدم ئاخریِ گمته مهه م
(مهدی زینی)

مهدی زینی

من مهدی زینی ا صلانی متولد 1337-الشتر ،کارشناس زبان و ادبیات فارسی ،دبیر باز نشسته ی آموزش و پروش ،نویسنده ی پنج کتاب 1.رد پای پیشینیان «فرهنگ عامه ی لکی» 2. کتاب چپرا شرح و بیان توصیفی برخی واژه های لکی 3.کتاب سالفه یا مینی مالیست لکی 4. مجموعه ی شعر لکی به نام کژاوه هویر 5. مجموعه ی شعر فارسی به نام ورینجه که هر پنج به چاپ رسیده اند.هم اکنون در مورد معرفی زبان و فرهنگ لکی فعالیت می کنم.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 11 = 20