فلک

‍ فلک تا و کی حسرت بکیشم
گری و راحت بی خم ننیشم
ی رو زلزله ی رو واگیژه
نوام تاش کاو پر دره و لیژه
ی رو کرونا بی تورچه ماری
ی رو لاف و تاف میریمه خواری
تا مام بچوکم مین ار نو سرم
سفرت رنگینه ؟ مر چه هار ورم؟
ایمشو تا و صو قو ئو قو کرم
لرز و تو دیرم چوی کُته هرم
نمام ای دست دای و کی بارم؟
ویر ار کو بچم ؟شوی نینه کارم
فقط مزانم کس دیار نیه
تو گیت کتیه ، جا هاوار نیه
ارینم ای طور کته داواری
و ولگ دریا خضو ماواری

#مهدی_زینی

@aksohonar
@qhazalemastaneh

مهدی زینی

من مهدی زینی ا صلانی متولد 1337-الشتر ،کارشناس زبان و ادبیات فارسی ،دبیر باز نشسته ی آموزش و پروش ،نویسنده ی پنج کتاب 1.رد پای پیشینیان «فرهنگ عامه ی لکی» 2. کتاب چپرا شرح و بیان توصیفی برخی واژه های لکی 3.کتاب سالفه یا مینی مالیست لکی 4. مجموعه ی شعر لکی به نام کژاوه هویر 5. مجموعه ی شعر فارسی به نام ورینجه که هر پنج به چاپ رسیده اند.هم اکنون در مورد معرفی زبان و فرهنگ لکی فعالیت می کنم.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 17 = 26