شنگال بی برا

+شنگال بی برا
هامه دارا ئرینت
شنگال بی برا مه نیِ
کیه موشی تو بیِ پشد ئو پیه لیین
تو روله ی ایران باستانی
شیرم ئرینته مه جوشیِ
مِ دویر ئو تو دویر هردک دویریمو
شاید کویل نیلن یه ک بوینیم
ئما ذره ذره وجودم هار ته کت
وه خدی ئایله لت تا ابد ئی خاو هیز نمه گرن
مِ دنونم ئه ر تینی دَشمه ن بشریت کاره مهیِ
ژنه لت هلگه هلگ ، پا په تی، بی دره تُن
ئسیر ئو ئه بیر وه ده س زور دار
مِ خوینه ماوارم ئج چیه م
تو خوینه مه رشنی ئج ده س سته م
تو انسانی ،تو وارث آدمی
هر دین ئو مذهبی دیری ،داشدوت
ئیمیش هم وارث آدمیم
شنگال برا
تو بِن ده س نِمه مینی
وه خده روژا بو
زمسونه مه چو ،زخال ماوه تِخه
(مهدی زینی)

مهدی زینی

من مهدی زینی ا صلانی متولد 1337-الشتر ،کارشناس زبان و ادبیات فارسی ،دبیر باز نشسته ی آموزش و پروش ،نویسنده ی پنج کتاب 1.رد پای پیشینیان «فرهنگ عامه ی لکی» 2. کتاب چپرا شرح و بیان توصیفی برخی واژه های لکی 3.کتاب سالفه یا مینی مالیست لکی 4. مجموعه ی شعر لکی به نام کژاوه هویر 5. مجموعه ی شعر فارسی به نام ورینجه که هر پنج به چاپ رسیده اند.هم اکنون در مورد معرفی زبان و فرهنگ لکی فعالیت می کنم.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 + 2 =