حسرت

حسرت
کوگ گرین نشین !
“سرداری” مه خمه ل ئو “کلنجه” زه رینت
ئیِ کُمی قورسو خاک کِرد؟
کوگ مل زه رین !
سجلِ”سه روه نِ” ره نگ ئو ره نگ ئو “فوته “باوقار ئو “ئرشخن “ت
ئی کُمی ثبت احوال باطل کرد؟
سوزه سه قری پوش !
” ئاژیه” ئو “کلاشه ل سه قری” ت
ئر پا کُمی بنار هویشته جا؟
کاویار گلونی تُنک !
پرچم “که ت” ئو “گلونی” ت
بینه سه ده خیل کُمی دار؟
ویروشه دارِ هلهله ئو لرزان !
“لا لرزونه” ئو “طلسم” ئو “ژلیقه ” پِر ئی پیل ئو “بان سه روه نی”ت
ئیِ کُمی صه رافی نه خدا کردِ؟
کُنه وه کول خوش طراز!
“ده س بینک ئو “پاوینک” ئو “مل بینک” میخه کت
ئر کُمی پیکُل زار بریانا؟
کوگ گرین نشین !
منیش هم گنا کارم
“شال ئو ستره ” ئو “کلاو” ئو “کلاش گرد بونه گیریا” م گم کردیه
ژیلت، “تیخ مه کینه ” ئایشدی گه ر ئسیاوُ
خه جاله تم ! ژیر برم هیزه میه م
دیه قاز ئو قلنگ نیمو ،ئما
سزامو یه سه ، ته بید بویمو ئیِ کوی بلنگی ئو بخونیم
بیلا بسوزم ئری چه خاسم ؟/ ره نگ ئو ره نگ حسرت بوئه کراسم
(مهدی زینی

مهدی زینی

من مهدی زینی ا صلانی متولد 1337-الشتر ،کارشناس زبان و ادبیات فارسی ،دبیر باز نشسته ی آموزش و پروش ،نویسنده ی پنج کتاب 1.رد پای پیشینیان «فرهنگ عامه ی لکی» 2. کتاب چپرا شرح و بیان توصیفی برخی واژه های لکی 3.کتاب سالفه یا مینی مالیست لکی 4. مجموعه ی شعر لکی به نام کژاوه هویر 5. مجموعه ی شعر فارسی به نام ورینجه که هر پنج به چاپ رسیده اند.هم اکنون در مورد معرفی زبان و فرهنگ لکی فعالیت می کنم.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 28 = 30