«تاسو/ tasoe»

«تاسو/ tasoe»
«تاسو» واژه ای لکی وبه معنای درخواست کمک مالی از دیگران است.از سیاق و معنی درونی این واژه می توان امید به آینده را در میان مردمان لک زبان حس نمود.ساده زیستی و کم خواهی یکی از خصوصیات قوم لک است و شاید هم اکنون مورد پسند برخی نباشد و آن را مایه ی عقب ماندگی اقتصادی و زیستی این بدانند.
ما در اینجا هیچ نظر و ایده ای را نقد نمی کنیم ونمی خواهیم از واژه های لکی به خاطر تعصب دفاع کنیم بلکه تنها به موضوعی در گذشته می پردازیم و آن چیزی نیست جز اینکه مردمان لک حتی در زمان دردمندی و نا داری و تهیدستی امید و قناعت را همراه خود داشته اند. شاهد مدعا همین واژه ی«تاسو» است که معنای حقیقی آن بر خلاف معنی اصطلاحی که بر گدایی و تکدیگری دلالت د ارد، معنای «تا فردا» را به ذهن متبادر می سازد .در واقع هم از روز اول این واژه به معنای «تا فردا» بوده است.تا حرف فاصله است و « سو»در زبان لکی هم به معنای فردا است و هم پیش از ظهر و هنگام دمیدن افتاب.
کسی که تهیدست است نمی خواهد که نام گدا بر روی او بماند و از همنوعان چیزی را می خواهد که تا فردا بتواند امرار معاش کند و فردا را که هنوز نیامده است به حساب تابت ماندن خود در حال گدایی نمی گذارد.
(مهدی زینی)

مهدی زینی

من مهدی زینی ا صلانی متولد 1337-الشتر ،کارشناس زبان و ادبیات فارسی ،دبیر باز نشسته ی آموزش و پروش ،نویسنده ی پنج کتاب 1.رد پای پیشینیان «فرهنگ عامه ی لکی» 2. کتاب چپرا شرح و بیان توصیفی برخی واژه های لکی 3.کتاب سالفه یا مینی مالیست لکی 4. مجموعه ی شعر لکی به نام کژاوه هویر 5. مجموعه ی شعر فارسی به نام ورینجه که هر پنج به چاپ رسیده اند.هم اکنون در مورد معرفی زبان و فرهنگ لکی فعالیت می کنم.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 54 = 64